5000 Sk na dieťa dostane menej rodičov. A to je vlastne dobre

Novoohlásená jednorazová dávka pre rodiny s deťmi nakoniec nebude určená takej širokej skupine, ako sa pôvodne predpokladalo. Aké ďalšie opatrenia majú rodiny s deťmi podporiť a čo na nich hovoria ekonómovia?

Vláda sa rozhodla kvôli vysokému rastu cien podporiť rodiny s deťmi výplatou jednorazového príspevku.

Okrem toho plánuje v rámci tzv. balíčka rodinnej pomoci tiež podporiť tvorbu čiastočných úväzkov na trhu práce a vznik ďalších detských skupín, aby rodičia s malými deťmi mali viac príležitostí si privyrobiť.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí teraz musí pripraviť návrhy, ktoré opatrenia pokryjú legislatívne a ktoré musia prejsť parlamentom.

Nápad vyplatiť jednorazový príspevok silne pripomína metódy minulej vlády a má množstvo kritikov aj z radov ľudí, ktorí sa majú stať samotnými príjemcami. Dosť možno je tento krok úlitbou pre inú skupinu občanov, ktorí si pripadajú ukrivdení kvôli veľkorysej pomoci občanom Ukrajiny, ktorí k nám utekajú pred vojnou.

Milión, ale hrubého
Jednorazový príspevok pre rodiny a samoživiteľov má byť teda vo výške 5000 Sk na každé už narodené dieťa, ktoré v dobe výplaty ešte nedosiahlo 18 rokov.
Podmienky pre vznik nároku na jednorazový príspevok sú pomerne veľkorysé, ale nakoniec nie tak, ako sa predpokladalo pôvodne.

Na príspevok dosiahne domácnosť s hrubým ročným príjmom do 1 mil Sk. Do príjmu sa majú započítavať aj vyplácané dávky od štátu. Maximálny príjem domácnosti vláda stanovila tak, aby zodpovedal približne 2-násobku priemernej mzdy. Tá je pre rok 2022 stanovená na 38 911 Kč (hrubého).

Pôvodne pritom na tlačovej konferencii minister práce Marian Jurečka uviedol, že na príspevok dosiahnu domácnosti s ročným čistým príjem do 1 mil Sk. Počas soboty sa ale na jeho twitterovom účte objavila informácia, že z jeho strany išlo o chybu, pretože pôvodne vláda pracovala aj s variantom odvíjajúcim sa od čistého príjmu. Skupina domácností s nárokom na príspevok tak bude menšia.

Zacielime na rodiny s deťmi, ktorých sa doterajšie zvýšenie dávok, príspevkov alebo dôchodkov netýkalo. Napríklad práve seniori dostanú tento rok pridané s najväčšou pravdepodobnosťou dokonca trikrát. Zvýšili sa aj niektoré dávky v súvislosti s rastom životného minima. Teraz sa zameriavame na rodiny s nižšími a strednými príjmami a tiež samoživiteľky, vysvetlil Jurečka, ktorý vychádza aj z mapy zraniteľnosti o dopadoch inflácie na jednotlivé skupiny obyvateľov.

Pretože zatiaľ nie je na stole konkrétny návrh, nie je v tejto chvíli jasné ani to, ako sa bude výška príjmu domácnosti zisťovať. Zvažujeme viacero variantov. Zatiaľ nie je definovaný postup zisťovania príjmu domácností, ponúka sa využitie dát ČSSZ, Finančných úradov a pod. Chceme sa čo najviac spoliehať na databázy, ktorými štát disponuje, aby administrácia príspevku bola jednoduchá, ale zároveň spoľahlivá, povedal nám Jakub Augusta, vedúci oddelenia mediálnej komunikácie Ministerstva práce a sociálnych vecí (MPSV).

Výplata najneskôr v auguste
Na príspevok by mali dosiahnuť aj adoptívni rodičia, pretože sú zákonnými zástupcami detí. Zámerom MPSV je umožniť čerpanie príspevku aj pestúnom, upresňuje na svojom webe ministerstvo práce.

Podľa informácií ministra pre miestny rozvoj Ivana Bartoša by nemal mať príspevok vplyv na vznik nároku na sociálne dávky. Postrážime, aby sa bonus nezapočítaval do príjmu, nerobil problémy pri výpočte iných podpôr alebo nezmizol v exekučných zrážkach, uviedol na svojom profile na Facebooku.

Výplata príspevku sa predpokladá najneskôr na tohtoročný august, aby peniaze pomohli rodinám pokryť aj náklady spojené so začiatkom školského roka.

Administrácia príspevku by mala v čo najväčšej miere prebiehať online. Vláda sľubuje ľahké a rýchle vybavenie.

Ďalšia pomoc pre rodičov s deťmi
Vláda chce tiež zvýšiť hranicu pre maximálnu možnú mesačnú výšku rodičovského príspevku v prípadoch, keď nemožno ani u jedného z rodičov určiť denný vymeriavací základ alebo je jeho hodnota nižšia ako 10 000 Sk. V takom prípade smie príjemca rodičovského príspevku čerpať dávku maximálne vo výške 10 000 Sk za mesiac. Vláda chce túto hranicu zvýšiť na 13 000 Kč mesačne.

Vláda už nejaký čas uvažuje aj o celkovom navýšení rodičovského príspevku. Zatiaľ nie je k dispozícii konkrétny návrh, v hre ale bolo niekoľko variantov. Tá najveľkorysejšia by navýšila dávku o 15 %. V koalícii sa diskutuje aj nad tým, či by sa táto dávka nemala pravidelne valorizovať, ako je to pri penziách. Žiadne konkrétnejšie výsledky ale rokovania zatiaľ nepriniesli.

Ďalej vláda plánuje prispieť k lepšiemu zlaďovaniu rodinného a pracovného života. Chce preto legislatívne podporiť tvorbu skrátených a flexibilných úväzkov, aby si rodičia s malými deťmi alebo študenti mohli ľahšie privyrobiť počtov detí predškolského veku, alebo aj z aktuálnej potreby umiestniť deti utečencov z Ukrajiny.

Výzvy umožňujú podporu iba verejných detských skupín. Žiadať môžu priamo obce, alebo po dohode s obcou aj ďalšie subjekty (napr. príspevkové organizácie a pod.), a to do 8. júna 2022. Jedna z výziev je určená pre Prahu a druhá pre zvyšok Českej republiky.

Ekonómovia niektoré opatrenia chvália, iné kritizujú
Oslovení ekonómovia nám vyjadrenie zasielali koncom minulého týždňa, teda v čase, keď sa predpokladalo, že hranica príjmov pre vznik nároku na príspevok bude 1 mil. Kč čistého.

Prakticky hneď po ohlásení zhody na príspevku pre rodiny s deťmi sa okolo tejto témy rozprúdila živá diskusia. Jedni príspevok kvitujú, druhí ho kritizujú s tým, že sa vláda uchyľuje k praktikám predchádzajúcej vlády. Čo na ohlásené opatrenia hovoria ekonómovia?

Podľa Tomáša Volfa, analytika zo spoločnosti Citfin, Finančné trhy, je vláda medzi mlynskými kameňmi, keď na jednej strane chce byť rozpočtovo zodpovednejšia a na druhej strane sa snaží vyhovieť verejnému dopytu po rýchlom riešení rastúcej inflácie a výčitkám, že uprednostňuje ukrajinských utečencov.

Volf pripomenul, že inflácia sa dá riešiť dvoma spôsobmi. Buď monetárnymi nástrojmi zo strany Českej národnej banky (ČNB), ktorá zvyšuje dlhodobé sadzby a tento rok intervenovala v prospech koruny, pretože silná domáca mena má potenciál brzdiť inflačné tlaky. Ako však ekonóm poznamenal, ide o beh na dlhú trať.

Druhým spôsobom sú fiškálne nástroje. Vláda s nimi však podľa neho s touto infláciou veľa nenarobí. Jej najúčinnejšou zbraňou proti inflácii je nenavyšovanie zadlženia štátu a snaha o minimalizáciu deficitu rozpočtu.

Dnešná inflácia ide do veľkej miery mimo dosahu ČNB aj vlády. Vláda má na výber hneď niekoľko zlých riešení situácie. Na infláciu môže vláda reagovať mimoriadnymi platbami vybraným skupinám obyvateľov, ktoré považuje za ohrozené, môže zastropovať ceny vybraného tovaru, diktovať maximálne marže vybraným obchodníkom alebo znížiť či odpustiť DPH. Všetky tieto varianty výrazne deformujú trhové prostredie, sú nevhodné a nežiaduce, ale napriek tomu relatívne jednoduché, priame a rýchle, vysvetlil Volf a dodal, že všetky tieto riešenia sú veľmi drahé. Akýkoľvek zásah do trhu alebo podpora vybraných skupín obyvateľov podľa neho zvyšuje zadlženie krajiny a roztáča infláciu.

Z makroekonomického pohľadu je potrebné si uvedomiť, že všeobecné podpory zvyšujúce deficit štátneho rozpočtu majú do značnej miery proinflačný charakter. Vo výsledku potom inflácia môže byť vyššia a môže tu byť s nami dlhšie, povedal nám tiež Jan Vejmělek, hlavný ekonóm Komerční banky. Opatrenia podporujúce skrátené úväzky a tvorbu detských skupín podľa neho naopak majú zmysel aj s ohľadom na napätý trh práce.

Podpora skrátených úväzkov alebo väčšia flexibilita pri čerpaní rodičovského príspevku predstavuje správny smer aj podľa Vratislava Zámiša, analytika Raiffeisenbank, ktorý päťtisícový príspevok na dieťa považuje skôr za ústupok mediálnemu tlaku než snahu o hľadanie naozaj cieleného riešenia.

Sponsor

PR článek

Kateřina navrhuje boty, které obouvá i prezidentka: Její lodičky se staly ikonickými

Jak jste se dostali k navrhování bot? Bylo to rozhodnutí, opustit pracovní jistotu a skočit do neznáma náročné?Už od střední školy mě velmi zajímalo...

Hľadáte novú tlačiareň? Čo napríklad model s tankovým systémom?

Tiež patríte k rodinám, ktoré sa vďaka pandémii, ktorú sme v uplynulých rokoch všetci absolvovali, museli zariadiť a prispôsobiť domácej výučbe, ktorá zahŕňala množstvo...

Coca-Cola aneb značka úzce spjatá s Vánoci. Jak vypadá její letošní reklama?

Letošní vánoční kampaň Kouzlo být spolu (Real Magic at Christmas) společnosti Coca-Cola vyzdvihuje a oslavuje sílu sounáležitosti. Značka, která se stala synonymem vánočního období,...

Nové technológie sú priorita, zaznelo na európskom on-line rokovaní telekomunikačnej únie

Nové technológie ako priorita, zaznelo na Regionálnom prípravnom rokovaní pre Európu. On-line európske rokovania Medzinárodnej telekomunikačnej únie organizovala Česká republika v predsedníckej úlohe. Januárové...

Skúsený webdizajnér vám pomôže s tvorbou web stránok pre akúkoľvek firmu

Každá spoločnosť bez ohľadu na jej veľkosť alebo dobu, počas ktorej sa pohybuje na trhu, by mala mať kvalitne spracované webové stránky. To platí...