1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, , 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, wp, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, old/, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, wp, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430,

Čo je obchodný register, aké údaje v ňom sú a ako ich z neho získať

Podnikanie zo sebou prináša niekoľko dôležitých povinností, ktoré musia podnikatelia aj obchodné spoločnosti dodržať. Okrem registrácie v Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni ide aj o zápisy a následné evidencie v registroch, ktoré spravuje štát. Jedným zo základných, bez ktorého podnikanie nie je možné, je Obchodný register.

Obchodný register vs. živnostenský register

Na registráciu podnikateľov slúžia Obchodný register a Živnostenský register. Hoci obidva patria medzi povinné a je medzi nimi veľa rozdielov, často sú považované za totožné. Obchodný sa týka právnických osôb a spoločnosti, kým do Živnostenského sa zapisujú aj niektoré právnické, ale predovšetkým všetky fyzické osoby – podnikatelia.

V Obchodnom sa povinne evidujú spoločnosti s ručením obmedzením, akciové spoločnosti, družstvá, komanditné spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, tiež štátne podniky alebo právnické spoločnosti založené podľa práv Európskej únie.

V Živnostenskom sú všetky fyzické osoby, ktoré poznáme ako SZČO, ale aj právnické osoby, ktorých podnikanie napĺňa definíciu voľnej, viazanej alebo remeselnej živnosti.

Živnostenský register sa vedie na mieste príslušnom Okresnom úrade. Pri každom podnikateľovi eviduje mnohé údaje, ktoré Obchodný vo svojom popise činnosti nemá. Sú to napríklad adresy prevádzkarni s dátumom začatia a ukončenia ich činnosti, ale aj evidencia zodpovedných osôb pre jednotlivé živnosti a ich odborná spôsobilosť.

Rozdiel je aj v tom, kto tieto registre spravuje. Kým Živnostenský register je pod správou Ministerstva vnútra, Obchodný register sa eviduje prostredníctvom príslušných okresných súdov, kde sa všetky potrebné zápisy, zmeny a rozhodnutia aj vykonávajú.

Aké údaje o firmách obsahuje

Obchodný register je voľne verejne dostupný, čo znamená, že do neho môže nahliadať každý, kto si chce o akejkoľvek spoločnosti, ktorá je v ňom zapísaná, zistiť potrebné údaje. Medzi tie najdôležitejšie patria obchodné meno, adresa miesta podnikania, IČO spoločnosti, jej právna formu a všetky predmety podnikania alebo podnikateľskej činnosti.

Ak sú štatutárnym orgánom fyzické osoby, uvedené sú ich osobné údaje, čiže rodné číslo, priezvisko a meno, adresu trvalého pobytu a spôsob konania mene spoločnosti.

Pokiaľ je štatutárom právnická osoba, tak sa tu nachádzajú jej obchodné meno, IČO, sídlo spoločnosti a všetky údaje o fyzickej osobe, ktorá je jej štatutárom. Ak bola právnická osoba založená na dobu určitú, tak tu sú aj dĺžku trvania a dátum ukončenia činnosti.

V prípade zrušenia je veľmi dôležitou informáciou dátum, ku ktorému sa tak stalo a právny dôvod tohto úkonu. S tým súvisí aj informácia o čase vstupu do likvidácie a jej ukončenie. Súčasťou celého procesu je meno likvidátora a všetky o ňom príslušné údaje. Ak bol na firmu vyhlásený konkurz, v registri je tiež dátum jeho začatia a jeho ukončenia.

V Obchodnom registri taktiež nájdete ďalšie informácie súvisiace s formou spoločnosti. Pri spoločnostiach s ručením obmedzeným sú to údaje o výške základného imania s rozpisom vkladov jednotlivých spoločníkov a samozrejme aj ich údaje.

Kedy treba výpis z neho a ako ho získať

Výpis z Obchodného registra je potrebný predovšetkým pri styku s orgánmi štátnej správy, napríklad poisťovňami, Finančnou správou alebo bankami. Budete ho potrebovať aj vtedy, ak si chcete overiť informácie o štatutárnych orgánoch spoločnosti, konateľoch a predmetoch podnikania. Určite ho využijete aj na účely verejného obstarávania.

V prípade, ak potrebuje získať len základné informácie o spoločnosti, stačí navštíviť jeho oficiálnu webstránku www.orsr.sk a tieto údaje si vyhľadať online.

Plnohodnotný a právne uznávaný výpis z obchodného registra ale musíte získať iným spôsobom. Elektronicky a bezplatne je k dispozícii v prípade využitia elektronického občianskeho preukazu a čítačky kariet cez ústredný portál verejnej správy.

Za poplatok, ktorého výška sa odvíja od počtu strán, vám ho tiež vystavia u notára. Ak by mal byť výpis príliš rozsiahly, z cenového hľadiska je výhodnejšie využiť na to určené pracoviská Slovenskej pošty. V tomto prípade sa platí jednotný poplatok 4,50 Eur za celý výpis, pričom počet strán nie je rozhodujúci, takže sa to vyplatí pre väčšie výpisy.

Výpis z obchodného registra vám vystavia aj na každom Obchodnom súde, pričom tento úkon je spoplatnený súdnym poplatkom vo výške 6,50 EUR. Treba však upozorniť, že Obchodný súd vám dokáže doručiť výpis iba tej spoločnosti, ktorú aj zaregistroval.

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Vyzkoušela množství brigád a vyplatilo se, dnes si plní sen: Kristína se míchání vůní věnovala ve francouzském Grasse

Jak vznikla myšlenka vyrábět veganské sojové svíčky a kdo za samotnou značkou stojí?Již během studentských let na střední škole jsem byla aktivní prací pro...

V Dolnej Morave sa v piatok otvorí najdlhší visutý most na svete

V rekreačnom stredisku v Dolnej Morave na Orlickoústecku sa v piatok otvorí visutý most Sky Bridge. S dĺžkou 721 metrov bude stavba pre peších...

Chystáte se kupovat pračku? Tyto funkce vám zjednoduší život

Přemýšlíte nad výměnou pračky za nový model? Děláte správně. Starší kousky mají totiž často nepřiměřeně dlouhé cykly, použijí desítky litrů vody navíc a také...

Otec se chvíli po rozvodu s mámou okamžitě oženil: Toto mi ukázalo, že za tím není nic víc než mužské ego

Lenčin otec to s mámou měl už delší dobu nahnuté. Neustálé hádky, nedorozumění ve společnosti, osočování a vzájemné obviňování se táhly už přes tři...

Dvě kamarádky rozjeli mezi prvními cukrárna s koláči pro celiatiky. Jejich dobroty si zamilovali i lidé bez intolerancí

Jak byste se čtenářům představili?Voláme se Nina a Tímea, známe se už několik let. Poznali jsme se na cvičák na tréninku se psy, později...